martes, 24 de febrero de 2009

DRET A LA VIDA I DRET A NÉIXER

El nou projecte de llei que proposa el Govern, va destinat a despenalitzar l´avortament lliure dins el plaç de entre 12 i 14 setmanes, elegant certs motius per justificar-lo com: seriós perill de l´embaraç per la mare, greus anomalies o malformacions del fetus, com també certes enfermetats que el poden afectar, casos que no es donem amb tanta freqüència, com per facilitar i afavorir l´avortament lliure, com la cosa més normal.
Un altre justificació de facilitar l´avort, és què pretenen demostrar, que el fetus no és un ser humà i, és clar, no ho és ni ho serà, si se l´elimina abans de que ho pugui arribar a ser. El que no poden negar però, - esta demostrat científicament-, és que el fetus te vida i per lo tant se l´ha de protegir i defensar. Vida que prové de dos éssers humans, home i dona, pare i mare.
Quan la cel.lula sexual masculina, - l´espermatozoide -, s´uneix a la cel.lula femenina en penetrar l´ovul, es produeix la fecundació, moment en el que s´inicia una nova vida i què, en trobar-se els 23 cromosomes masculins, amb els 23 femenins, s´inicia el procés d´evolució, d´un nou ésser, amb tota la informació genètica, que el definirà com a únic i irrepetibre, inclòs definit el seu sexe masculí o femení
Si algú vol demostrar que en aquest moment, no es pot parlar d´un ésser humà, sí, haurà d´acceptar i convencer-se de què, el procés iniciat te totes les condicions naturals i evolutives, per acabar sent-ho.
El dret a la vida comença, en el mateix moment de la concepció, passa pel dret a néixer i ha de concloure, en arribat el moment de la mort natural.
Si som objectius, ens adonarem de què, la majoria dels avortaments, no es produeixen per malformacions del fetus, sinó, per embarassos no desitjats, la majoria en període de la adolescència i per una manca de educació i informació i previsió.
Pel dret a la vida, és urgent educar en la sexualitat, en l´us dels anticonceptius i, al coneixement de les conseqüències i seqüeles, tant físiques com psíquiques que pot deixar, un avortament provocat, ja que de això no en parlen els polítics. El que és recomanable i s´ha de tenir en compte, és què, és més ètic i saludable, prendre mesures per evitar posar en camí una vida, que iniciar-la i després eliminar-la.
Eduquem en la cultura de la vida. Una societat que no educa a la vida, és una societat oberta a la violència i la deshumanització; una societat mancada de sensibilitat i sentiments.
Si denunciem i rebutgem les guerres i el terrorisme, per les morts que provoquen injustament. Si defensem la vida davant la pena capital, - la pena de mort -, i no defensem la vida en el ventre de la mare, és que estem actuant amb una gran dosi de cinisme i de insensibilitat; estem malalts ètica i emocionalment...
Hem de ser conscients també de que, l´avort s´ha convertit en un gran negoci, per aquells metges, clíniques i hospitals, que no tenen gaire escrúpols; un negoci que atempta contra la salut de la dona, de manera enganyosa i a la que cal prevenir. A més cal tenir en compte els avorts provocats per persones no professionals en la medicina, que posen en perill moltes vides humanes.
Els metges, arribada la seva graduació, fan el jurament Hipocràtic que haurien de tenir ben present a l´hora d´eccercir la seva professió i sobre tot en el punt 5e “I no donaré cap droga letal a ningú, ni que m´ho demanin, ni suggeriré el seu ús i, de la mateixa manera, no donaré a cap dona pessari avortiu, sinó que, al llarg de la meva vida exerciré el meu art sensatament.”
Podríem donar una ullada també, al document de la Declaració Universal dels drets Humans l´article 1er “ Tots els éssers humans neixen lliures i iguals amb dignitat i en drets. Son dotats de raó i de consciència, i els cal matenir-se entre ells amb esperit de fraternitat”. Aquesta dotació de raó i conciencia de de que esta dotat l adult, ens ha de dur a defensar que, “néixer lliures i iguals”, només és possible si no es provoca l´avort.
també mirant la Declaració dels Drets de l´Infant, aprovada en Assemblea General de les Nacions Unides en 1989, l´article 2on diu: “L´infant gaudirà d´una protecció especial i disposarà d´oportunitats i serveis per desemvlupar-se, física, mental, moral, espiritualment i socialment en forma saludable i normal, així com en condicions de llibertat i dignitat...” Per lo tant, la primera oportunitat i dignitat que se li ha d´otorgar, és la de poder desenvolupar-se de manera natural i progressiva, en el ventre de la mare i de poder néixer.
Dins la meva escala de valors, el primer és el de la vida, el més valuós, el que sempre defensaré.

Toni Olives Camps


jueves, 5 de febrero de 2009

Esclat de Primavera

 
Posted by Picasa

Jo vull la Pau i tu...

Un any més em commemorat el dia de la Pau, una jornada de poca rellevància, des de les institucions polítiques, religioses i culturals, donada la importància que te o hauria de tenir. S´hauria de celebrar amb més ressò, sortint al carrer rebutjant tot allò que impedeix que el mon gaudeixi de aquesta Pau possible, des de les actituds i el compromís de cada dia, en el que ens hi tenim que implicar tots. Una Pau que és absent a molts països arreu del mon, que es i serà impossible, si se segueixen fabricant i venent armes, entre uns i altres països.

Per aconseguir la Pau, caldrà en primer lloc, acabar amb la gran injustícia social, eradicar d´una vegada per sempre, la fam en el mon. Amb els diners que es mouen dins el negoci de les armes, n´hi ha més que suficient per aconseguir-ho. A demés, aconseguir la Pau fent la guerra, matant i assassinant, és impensable i impossible.

El camí de la Pau ha de començar, en pactes seriosos entre nacions, de reducció de la fabricació d´armament, és més a pactes de compromís de destrucció de les armes. Un compromís què, en aquest moments pot sembla utòpic, però que des de la bona voluntat i el diàleg, es pot dur perfectament a terme.

Ajudarà també a aconseguir la Pau, el buscar l´equilibri i la distribució de bens i recursos, que permetin a cada ciutadà del mon, gaudir d´una alimentació bàsica, d´una atenció sanitària com cal, d´una educació integral, que els permetin desenvoluparse, com autèntics ésser humans amb tota la seva dignitat, sense que cap nació presioni ni sotmeti a cap altre.

Avançarem positivament cap a aconseguir la Pau, quan totes les ideologies i religions, deixin d´impossar i es limitin a oferir i servir a cada ciutadà, que es el seu deure, des del lloc que ocupen dins la societat.

La Pau però, l´hem de cultivar cadascun de nosaltres, s´ha d´iniciar al cor de la mateixa persona,- de cada persona -, estant en Pau amb un mateix, dins de l´entorn familiar, amb tots els qui ens envolten, per fer créixer l´espiral de l´amor que és l´unic que pot ofegar l´espiral de l´odi la violència i el mal.

Hem de voler aconseguí una Pau vertadera i duradora, des de la implicació i el treball de cada dia, no perdent mai de vista què, la nostre llibertat acaba on comença la de l´altre. Un factor molt important és també, la educació; eduquem per la Pau cada dia, dins de les nostres famílies, a les escoles, dins les institucions polítiques i religioses...

Per parlar seriosament de la Pau, no hauríem de perdre mai de vista un document força important, “la Carta de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948” que te plena vigència, però macada d´aplicació. A tots els centres docents, hauria de ser estudiada, comentada, debatuda, per el coneixement de l´alumnat i de tots els ciutadans.

Eduquem i cultivem els "Valors de la Pau", pel be de cada persona del mon, aportant cadascú el seu petit gra d´arena i tots plegats hu aconseguiren. "Jo vull la Pau i tu..."

Toni Olives