domingo, 29 de noviembre de 2009

llegeix "la Paraula"


Dia 30. Jesús veié dos germans Simó Pere i Andreu tirant el filat a l´agua i els digué: “Veniu amb mi, i us faré pescadors d´homes” ( Mt 4,18-22 ).

També ens crida a nosaltres. Li prestem atenció...

Dia 1. Jesús ple de l´Esperit sant, digué: “ Us enalteixo Pare del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i els entesos”. ( Lc 10,21-24 9.

És amb humilitat i senzillesa que ens penetra el missatge de Jesús.

Dia 2. Jesús ordenà que la gent s´assegués a terra, prengué els set pans amb els peixos, digué l´acció de gràcies, els partí, en donava els trossos als deixebles, i ells en donaven a la gent”. ( Mt 15,29-37).

El gest de Jesús és de compartir. Si tot fos ben compartit, ningú patiria necessitat. En som conscients d´això?

Dia 3. Jesús digué als seu deixebles: “ No entrarà al Regne de cel tothom qui em diu: Senyor, Senyor,; hi entraran només els qui coneixen la voluntat del Pare del cel”.

( Mt 7,21.24-27 ).

La voluntat del Pare del cel, la coneixem a traves del coneixement i el seguiment de Jesús.

Dia 4. Dos cecs seguien Jesús to cridant: “ Fill de David, apiadeu-vos de nosaltres” Jesús els tocà els ulls tot dient-los “ Que es faci com heu cregut “. I recobraren la vista.

(Mt 9,27-31 ).

En totes les curacions que du a terme Jesús, sempre hi destaca la importància de la fe.

Dia 5.esús cridà els dotze i els digué: “Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. No heu pagat res per rebre aquest poder; doneu-ho també sense pagar”.

( Mt 9,35-10,1.6-8).

Com bons seguidors de Jesús, em d´actuar com ell actuava.

Vosaltres estigueu alerta!

29 de novembre

. Diumenge I d´Advent

“ Vosaltres, estigueu alerta: que l´excés de menjar i beure o la preocupació pels negocis, no afeixugués el vostre cor i us trobéssiu a sobre aquell dia de cop i volta, perquè vindrà com un llaç, per e tothom, sigui on sigui de la terra.” ( Lc 21,34 ).

domingo, 22 de noviembre de 2009

com la pluge amare els camps...

 
Posted by Picasa

llegeix “la Paraula”

Dia 23. Els rics portaven ofrenes a la sala del tresor. Un viuda hi tirà dues monedes. Jesús els digué: “Aquesta viuda a donat més que tots... A donat tot el que tenia per viure.

(Lc 21,1-4).

Donar tot el que necessiten per viure, és fer-nos iguals amb els més dèbils, amb els més necessitats. ¡És el que feu Jesús!

Dia 24. Jesús digué: “Estigueu alerta, i no us deixeu enganyar, perquè vindran molts que s´apoderaran del meu nom”. (Lc 21,5-11)

Apareixen nous líders religiosos, moviments, sectes... amb missatges seductors per treure beneficis. Per sotmetre i confondre la gent. Jesús no sotmet a ningú. Respecta la llibertat de l´home.

Dia 25. Jesús digué: “Se us enduran detinguts, us perseguiran... sereu acusats de portar el me nom. Serà una ocasió de donar testimoni”. (Lc 21,12-19).

Els cristians no sempre som ben vistos, destorbem, ens critiquen, ens fan burla... És la nostre ocasió i oportunitat de donar testimoni més que mai.

Dia 26. Llavors veuran venir el Fill de l´home, amb gran poder i majestat. Quan tot això comenci a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats”.

(Lc 21,20-28).

“Mantenir el cap ben alt”, la nostre dignitat integral com a humans, davant Déu, conscients d´haver estat alliberats per Criat.

Dia 27. En primavera els arbres treuen brotada, s´acosta l´estiu. Igualment quan vosaltres veureu això, sapigueu que el regne de Déu és a prop”. ( Lc 21,29-33).

Amb Jesús va començar el Regne de Déu enmig nostre. A nosaltres ens toca fer-lo fructificar i donar-li continuïtat.

Dia 28. Que l´eccés de menjar i beure i la preocupació dels negocis no afeixugués el vostre cor”. (Lc 21,34-36).

Les preocupacions pels bens materials, per tenir i consumir, sovint coses innecessàries. Fa que no tinguem prou hores en la agenda, sense temps per a nosaltres, pels germans, per Déu... Mirem de no tenir la agenda tan plena.

Toni Olives

sábado, 21 de noviembre de 2009

el símbol...

 
Posted by Picasa

la "Paraula"

22 de novembre

. Diumenge XXXIV de durant l´any. Jesucrist, Rei de tot el mon

“ Jesús contestà:

- Tu ho dius: jo sóc rei. Jo he nascut i vingut al món per donar testimoni de la veritat. Tots els qui son de la veritat, escolten la meva veu.” ( 18,37).Toni Olives

martes, 17 de noviembre de 2009

lunes, 16 de noviembre de 2009

LA DARRERA FERRERIA DE MAÓ

Com faig amb molta freqüència, havia recorregut es port de bon matí, de Cala Figuera fins a Sa Colàrsega, per pujar desprès per Sa Costa de Cas Ferrers. En passar per davant sa ferreria Olmos, vaig sentir es retruny des mall rebatent damunt s´enclusa. Me vaig quedar aturat. Aquell renou, no l´havía sentit des de la meva infància.

Vaig entrar donant es bon dia i, la imatge que vaig veure me remetia a molts anys enrera, quan ses ferreries, no donaven abast. En Paco Olmos, estava devora sa fornal encesa, i amb un ferro ben vermell, li estava donat forma damunt s´enclusa.

Mentre en Paco estava concentrat, modelant aquell ferro i amb el permís d´en Vicent el seu germà, faig fer algunes fotos per el record. En veure que estava tan interessat amb les eines i el ferro forjat que hi havia dins la ferreria, els germans Olmos es prestaren a dar-me tota la informació que volgués. Així que vaig maldar de prendre bona nota.

El passat mes d´octubre, la ferreria Olmos va complir 100 anys d´existència. En Paco i en Vicent en son la tercera generació. La ferreria la va fundà el seu avi Vicent l´any 1909, desprès va passar a mans del seu pare, per amb els anys continuar, amb els avui coneguts germans Olmos. Un ferreria que, desprès de passar per tres generacions, dins dos a tres anys, tancarà les portes, per falta de seguidors en l´ofici.

Si be és cert que el treball que feien anys enrera, s´ha acabat com: ferrar les bèsties de càrrega, que empraven per estirar els carros i carretons i per llaura sa terra. Així com fer rrelles i càvecs, fer acerons nous, arengar les eines pròpies d´aquella època, que s´empraven en el camp. També és cert que, treballar el ferro a la fornal, és l´art del ferro forjat, amb el que avui hi ha un munt de possibilitats com fer passamàs, reixats, barreres... Un art sembla ser, que està condemnat a desaparèixer.

Avui ja no es fan rrelles, ni càvecs, el camp s´ha mecanitzat i les eines son unes altres. Però això no deixa de que, l´art del ferro forjat podria continuar, donat al forjat a unes altres alternatives, però que per falta de candidats a l´ofici, acabarà per desaparèixer.

Quan tanquin els germans Olmos, tancarà la darrera ferreria de Maó. Un ferreria centenària que quan la contemples amb detall, és com un museu on hi trobes tot tipus de motlles, estenalles, malls i masses per rebatre el ferro. Encluses i, sobre tot sa fornal que com quant va començar 100 anys enrera funciona en carbó de pedra, l´element que permet escalfar i posar el ferro vermell, per donar-li al forma que es pretén.

Quan sa jubilin els dos darrers ferrers de Maó, - en Paco i en Vicent -, tot un mon relacionat amb el camp menorquí d´anys enrera, segurament quedarà oblidat, degut a que ja no se li dona cap valor.

Per la ubicació que te la ferreria, dins l´entorn del Museu de Menorca, just dalt les escales dels Horts de Frares. Estaria be recuperar aquesta ferreria com museu, perquè els més joves, - generacions futures -, poguessin conèixer i valorar un poc més, el passat d´un ofici que ha tingut molt que veure, amb la pagesia de Menorca.

També podria ser una oferta més per els turistes, que avegades no sabem prou be que ensenyar-lis. Estaria be, que les nostres institucions insulars, es preocupessin, per no deixar perdre aquest patrimonis laborals i culturals i alguns que ja s´han perdut poder recuperar-los.

A els joves, dir-los que encara hi son a temps a aprendre l´art del ferro forjat. Els germans Olmos, segur que estarien encantats, de veure joves interessats, per salvar una professió que s´estingeig.

Si no sabeu que heu de fer i teniu curiositat. Els germans Olmos encara tenen obert i els encantarà ensenyar-vos sa ferreria.

Toni Olives Camps

domingo, 15 de noviembre de 2009

la rosada

 
Posted by Picasa

llegeix "la Paraula"Un frase per cada dia de la setmana

Dia 16. Jesús li diu: “Recobra la vista; la teva fe t´ha salvat. A l´instant hi veié, i seguia Jesús glorificant Déu”. ( Lc 18,35-43 ).

Com és la nostre fe? Com és el nostre seguiment de Jesús? Glorifiquem Déu Amb les nostres vides...?

Dia 17. Jesús li digué: “Zaqueu, baixa de presa, que avui m´he de quedar a casa teva”.

(Lc 19,1-10 ).

Jesús està ansiós per entrar a casa nostre. Li tenim la porta oberta?

Dia 18. “¿ Perquè doncs, no posaves al banc els meus diners, i ara els podria recobrar amb els meus interessos?” ( Lc 19,11-28 ).

¿Com gestionem i administrem els nostres bens espirituals? ¿Com és la nostre coherència a l´Evangeli?

Dia 19. “Tant de bo haguessis conegut on esta la teva felicitat”. ( Lc 19,41-44 )

¿On tenim posat el cor? ¿On estem buscant l nostre felicitat? ¡ Alerta!, - no ens equivoquem.

Dia 20. “La meva casa serà casa d´oració. Però vosaltres n´heu fet una cova de lladres”

( Lc,19,45-48 ).

El temple no és el lloc on fer negocis, sinó per tenir l´intercanvi gratuït de l´amor.

Dia 21. “... en el món que vindrà i en la resurrecció dels morts no es casaran, ja que no podran morir mai més” ( Lc 20,27-40 ).

Un mon en que, les normes i regles del que estem vivim ara, ja no ens serviran. Tots serem iguals davant el Pare.

Toni Olives

sábado, 14 de noviembre de 2009

El sol s´enfosquirà...

 
Posted by Picasa

"La Paraula"

15 de novembre
. Diumenge XXXIII de durant l´any. La vinguda del Fill de l´home

“... el sol s´enfosquirà i la lluna no farà claror; les estrelles aniran caient del cel i els estols celestials trontollaran.
Aleshores veuran el Fill de l´home venint entre núvols amb gran poder i majestat...
El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.” ( Mc 13,24-32 ).

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Emès en el programa "Humans" en la TV Menorquina el pasat dimecres dia 11

Toni Olives

viernes, 13 de noviembre de 2009

lunes, 9 de noviembre de 2009

domingo, 8 de noviembre de 2009

llegeix "la Paraula"...

Un frase per cada dia de la setmana.

Dia 9. “Traieu això d´aquí; no convertiu en mercat la casa del meu Pare” ( Jn 2,13-22)

“ 10. “Som servents sense cap mèrit: no hem de fer altre cosa que complir el nostre
deure”. ( Lc 17,7.10).

“ 11. “ Aixeca´t i vés-te´n. La teva fe t´ha salvat “. ( Lc 17,11-19)

“ 12. “Mireu, és a tal lloc” o “ a tal altre”. “El Regne de Déu ja és enmig nostre”.
( Lc 17,20-25 )

“ 13. “Aquell dia, els qui siguin al terrat i tinguin dintre casa el que necessiten, que no
baixin pas a recollir-ho. I els qui siguin al camp, que no es girin enrera.”
( Lc 17,26.37 )

“ 14. “ Però quan el Fill de l´home vindrà, ¿creieu que trobarà fe a la terra? “.
( Lc 18,1-8 ).

Toni Olives

sábado, 7 de noviembre de 2009

la bellesa de la vida

 
Posted by Picasa

per començar el dia en bon peu


Davant la sala del tresor del temple, Jesús mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt, però vingué un viuda pobre que hi tirà dues monedes de les més petites. Jesús cridà els deixebles i el digué: “Us dic en tota veritat, que aquesta viuda pobre és la que ha donat més de tots; els altres han donat del que els sobrava, però ella, que ho necessitava per viure, ha donat tot el que tenia”. ( Mc 12,41-44).

Viure en la abundància te el perill, de que ens oblidem dels qui viuen en l´estretor. Buscar els primers llocs i el prestigi, du a sentir-nos superiors als altres, avegades a trepijar-los.

Avui la viuda pobre, ens dona una lliçó, comparteix tot el que te amb els altres.

Avui en plena crisis social si tots compartíssim el que tenim, hi hauria més igualtat, viuríem amb més pau interior, tots seriem com germans.

Toni Olives

viernes, 6 de noviembre de 2009

favarix

 
Posted by Picasa

per començar el dia en bon peu


“Ningú no pot servir dos amos: si estima l´un, no estimarà l´altre, si fa cas de l´un, no en farà de l´altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses”. ( Lc 16,13 ).

De qui som servidors, del Déu de Jesús que allibera... o del diners que ens esclavitzen? Servim a Déu... o a les riqueses materials?

Toni Olives

jueves, 5 de noviembre de 2009

es sol surt damunt es port

 
Posted by Picasa

per començar el dia en bon peu


Jesús deia als seus deixebles: “A un home ric li van denunciar que el seu administrador malversava els seus bens. Ell el crida i li demanda comptes. L´administrador crida un per un els qui tenien deutes amb el seu amo. Al primer li digué:”¿ Quant deus al teu amo? Ell li contestà: “Cent bidons d´oli”. Li digué: “ Aquí tens el teu rebut. Seu de presa i escriu-ne un que digui cinquanta... i així va fer amb tots els altres.

I aquest administrador de riquesa enganyosa el Senyor el lloà, per la seva prudència i el seu tracte astut. Jesús no lloa el comportament immoral, sinó la habilita de pensar amb el futur.

On posem els nostres interessos, amb els bens materials o els espirituals? Quins son els qui compten, per ser bons seguidors de Jesús?

Toni Olives

per començar el dia en bon peu


Els fariseus i els mestres de la llei murmuraven entre ells i deien: “Aquest home acull pecadors i menja amb ells…” Jesús digué: “ Us asseguro que al cel hi haurà més alegria per un sol pecador convertit, que no pas per noranta- nou justos, que no reciten convertir-se.” (Lc15,2.7 ).

Haurem de mirar a na quin grup ens trobem. Ben segur som, dels qui necessitem convertir-nos.

Toni Olives

miércoles, 4 de noviembre de 2009

no hi ha com un bon vi !

 
Posted by Picasa

DAR VALOR A NUESTROS PRODUCTOS


El orgullo de ser menorquín, hace que valore y me decante, por los productos autóctonos, que son de una excelente calidad. Si bien es cierto que un poco caros, vale la pena de tanto en tanto, permitirnos algunos extras y saborear nuestros productos. Uno de estos productos es el vino ecológico,”Vinya Sa Cudia”, un Malvasía de excelente bouquet y que bien vale la pena saborear.

El pasado sábado y gracias a una excursión organizada i guiada por los monitores del “Parc Natural de s´Albufera des Grao”. Tuve la oportunidad de visitar y conocer sobre el terreno, los viñedos y bodegas de Sa Cudia Nova.

Previamente, el Sr. Andrés Martínez Jover, propietario de Sa Cudia, dio una conferencia en las instalaciones del Centro de Interpretación del Parque Natural S´Albufera des Grau en que nos explico el origen del viñedo. Una explotación familiar, que remonta al año 1999, situada dentro del entorno de lo que es el Parque Natural de S´Albufera des Grau y que los herederos de Bartolomé Jover han convertido de explotación tradicional en vitivinícola.

Una explotación dedicada a la producción de vino ecológico, respetuosa así con el entorno, y haciendo a la vez honor a la distinción que nos otorgaron de ser Reserva de la Biosfera.

Después pudimos hacer una visita a pie por la finca done pudimos comprobar el progreso de un trabajo realizado durante 10 años, basado en un proyecto sostenible, llevado a cabo con gran cariño y esmero. Cabe destacar la presencia de 4 nidos de “Xorics”, dispuestos expresamente, para facilitar la cría de esta especie, que contribuyen a evitar la proliferación excesiva de pájaros, que podría ser dañina para los viñedos.

Las cepas están plantadas sobre terreno de piedras i pizarra, sin más agua que la de las lluvias. Unas cepas bien adaptadas al medio, y robustecidas por la Tramontana y que dan unas uvas de gran calidad. Uvas que llegado el tiempo de la vendimia, son recogidas a mano racimo a racimo, con suma delicadeza para no estropearlo.

El vino Vinya Sa Cudia es un vino blanco seco. Un vino de cosechas reducidas, pero muy singular; cien por cien Malvasía y de un excelente bouquet. También elabora un tinto ecológico, de uvas de Cabernet Sauvignon, de máxima calidad.

Fue una muy grata experiencia, poder pasear por los viñedos, siempre con las explicaciones del Sr. Martínez, que nos descubrió e introdujo con toda su larga experiencia, en el mundo de los viñedos y el vino. El demuestra ser un apasionado por el campo menorquín, y sobre todo por el mundo del vino.

Pudimos ver tan bien, lo que podemos decir que es un nuevo proyecto. La plantación de 300 olivos con sus primeras aceitunas ecológicas. ¿Algún día tendremos aceite Sa Cudia? Probablemente que si.

Después pudimos conocer las modernas instalaciones, donde se elabora y embotella el vino, para seguidamente, participar de una degustación en la que pudimos comprobar, la excelencia y calidad de un vino de Menorca.

El Malvasia Vinya Sa Cudia, es un vino amarillo pajizo, de unos aromas persistentes y afrutados, muy propios del campo menorquín, que dejan un sabor largo y suave al paladar, todo un lujo para los amantes del buen vino. Vino que podéis encontrar en la tienda Econura, Cooperativa de los Agricultores Ecológicos de Menorca.

Su embotellado tiene una presentación es muy menorquina, la etiqueta es una panorámica de la finca con el faro de Favaix al fondo, lo cual caracteriza más el producto. Un vino que ha competido en ferias en Francia y Alemania, con lo que, una producción familiar de vino menorquín, ha traspasado fronteras.

Es un vino que ha sido reconocido, valorado y con muy buena puntuación, en las guías Peñin y Repsol, lo cual avala su excelente calidad.

En Menorca tenemos la suerte de ser tierra de pescadores, y disponer de pescado fresco y de calidad. Ahora también tenemos la suerte, de poder acompañar los suculentos platos de pescado, con el vino que se merecen, un “Malvasia Sa Cudia”.

Recuperar la tradición centenaria del vino y su cultura en Menorca, es muy importante y debemos felicitar, a los que ya se han puesto manos a la obra. Porque el vino de Menorca es hoy ya, un referente fuera de la Isla y eso es muy importante.

Por cierto si apreciáis el campo menorquín y sus productos, os recomiendo os apuntéis a una próxima visita a Sa Cudia, vale la pena. Las suelen hacer cada 6 meses y hay que apuntarse a las oficinas del citado Parc Natural.

I ya solo me queda brindar, por la continuidad y el éxito de este proyecto emprendedor y renovador en el campo menorquín, que el Sr. Martínez trae entre manos con tanta pasión y entusiasmo, y que sirva de modelo y estimulo para otros.

Toni Olives Camps

martes, 3 de noviembre de 2009

per començar el dia en bon peu


Un dels qui menjaven amb Jesús digué: “Feliços els qui podran asseure´s a taula en el Regne de Déu!”. Jesús li digué: “Un home que feia una gran festa convidà molta gent: A l´hora del dinar envià el seu criat a dir als convidats: “Veniu, que tot esta apunt”. Però tots començaren a excusar-se, l´un rera l´atre: He comprat un camp i l´haig d´anar a veure... He comprat cinc parelles de bous i m´envaig a provar-los... M´he casat fa poc i no podré ver... (Lc 14,15-20).

Jesús ens convida a seure plegats a taula amb ell, vol compartir amb tots la vida, la felicitat... Som d´aquells que estem massa ocupats i li anem posant excuses? o potser hem substituït Déu per altres coses... Ell respecta la nostre llibertat; nosaltres haurem d´asumir les conseqüències.

Toni Olives

lunes, 2 de noviembre de 2009

no equivoquem el cami

 
Posted by Picasa

començar el dia en bon peu


Un dels qui menjaven amb Jesús digué: “Feliços els qui podran asseure´s a taula en el Regne de Déu!”. Jesús li digué: “Un home que feia una gran festa convidà molta gent: A l´hora del dinar envià el seu criat a dir als convidats: “Veniu, que tot esta apunt”. Però tots començaren a excusar-se, l´un rera l´atre: He comprat un camp i l´haig d´anar a veure... He comprat cinc parelles de bous i m´envaig a provar-los... M´he casat fa poc i no podré ver... (Lc 14,15-20).

Jesús ens convida a seure plegats a taula amb ell, vol compartir amb tots la vida, la felicitat... Som d´aquells que estem massa ocupats i li anem posant excuses? o potser hem substituït Déu per altres coses... Ell respecta la nostre llibertat; nosaltres haurem d´asumir les conseqüències.

Toni Olives

domingo, 1 de noviembre de 2009

l´amor de Déu ho omple tot

 
Posted by Picasa

començar el dia en bon peu


Jesús digué a la gent: “Tot allò que el Pare em dóna vindrà a mi, i jo no trauré pas fora ningú que vengui a mi, perquè no he baixat del cel per fer la meva voluntat, sinó la del qui m´ha enviat. I la voluntat del qui m´ha enviat és que no es perdi res d´allò que ell m´ha donat, sinó que ressusciti el darrer dia.” ( Jn 6,37-39 ).

Tots estem destinats a ressuscitar al darrer dia, atrets per l´amor de Jesús. Ell va morir i ressuscitar per a tothom... Hi ha un gest o amor més gran? “Jo no traure fora ningú que vengui a mi”. “I la voluntat del qui m´ha enviat és que no es perdi res d´allò que ell m´ha donat, sinó que ho ressusciti el darrer dia”.

Toni Olives

mirant cap a l´horitzó

 
Posted by Picasa

començar el dia en bon peu

Jesús els instruïa dient: “Feliços els pobres en l´esperit... Feliços els humils... Feliços els qui tenen fam i set de ser justos... Feliços els compassius... Feliços els nets de cor:.. son els qui veuran Déu cara a cara... Feliços els qui posen pau... Feliços vosaltres quan, per causa meva, us ofendran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calumnies; alegre-vos-en i feu festa, perquè la vostre recompensa és gran al cel”. ( Mt 5, 11-12 ).

Jesús ens mostra avui, on es troba la felicitat. Felicitat que no esta en tenir moltes coses, sinó en compartir el que tenim i som. En ser portadors de pau amb netedat de cor. Nets de cor... és el que ens falta per veure Déu cara a cara. Hi de fet el podem veure, present en cadascun dels nostres germans. Present en tota la natura que ens envolta.

La autentica felicitat esta, en seguir les peuades de Jesús, i viure en netedat de cor.

Toni Olives