sábado, 25 de diciembre de 2010

LA FAMÍLIA: UN VALOR FONAMENTAL


Fa temps que esta a l’ordre del dia parlar de crisi, ho fem mirant la lamentable situació econòmica que patim, però també hi ha una crisi molt seriosa, és la crisi dels valors. D’aquells valors més elementals que humanitzen la nostre societat.
Afectada per aquesta crisi de valors, hi trobem sobre tot la família. La família és un valor fonamental en si mateixa, d’aquí a importància de defensar-la, de cuidar-la, de donar-li la importància que te. La família és aquella petita comunitat social, on es viuen els valors per contagi, és la escola de valors per excel•lència, que no es transmeten a través de la teoria sinó de la practica, del testimoni. On s’aprenen les primeres normes distingint allò que esta be del que no hi esta.
La família és també la primera escola de religió, de res serviran les catequesis parroquials, si la fe no es viu dins la llar familiar. Les famílies son per lo tant, com petites esglésies domestiques, on es rep la primera catequesi, on es rep la primera escola de religió.
Es diu i en molt d’encert, que la família és el fonament de la societat, ho es també i sense cap dubte de l´Església. Per lo tant si la família esta en crisi, destructurada i desprestigiada, no pot aportar res de positiu a la societat, no aporta valors, no aporta persones educades i formades, capacitades per a contribuir a construir un mon més just, mes equilibrat, i més humà.
Els governs hauríem de protegí i afavorir la família, com cèl•lula i lloc de educació integral, protegint-la de la desestabilització, i desvalorització que rep del entorn de la societat. L´Església s’hauria de preocupar més de les famílies de les seves comunitats, a partir de d’una catequesi familiar permanent.
Si la família està en crisi, desmembrada, desprotegida... tindrem una societat mancada de valors, desequilibrada i cada vegada més materialitzada. Tindrem una Església cada vegada mes empobrida i envellida. Si de debò creiem que la família és el puntal social i religiós, li haurem de facilitar, aquells mitjans que li ajudin a ser-ho.
Avui les famílies cristianes hauríem de ser un referent, fent un esforç per demostrar que, la qualitat de vida no esta només en la economia, sinó en l’escala de valors a transmetre, a viure i compartir. Invertiguem més temps en la vida familiar, en compartir diàleg, inquietuds, emocions, alegries i contrarietats; el que ens ajuda a crear solidesa, estabilitat, fidelitat i perseverança.
Dins aquest temps de Nadal i Reis, que cada vegada més es caracteritza pel consumisme i l´intercanvi de regals. No estria demés veure i acceptar la família com el millor regal.

Toni Olives

No hay comentarios:

Publicar un comentario