domingo, 24 de mayo de 2009

PREVENIR EDUCANT

El Govern Espanyol, ha aconseguit el suport parlamentari, per dur endavant el seu projecte de llei sobre l´avortament lliure, per les adolescents a partir dels 16 anys, sense consentiment patern, el que ben segur conduirà, a un augment considerable dels avortaments. Un decisió contradictòria, ja que la majoria d´edad es contempla a partir dels 18 anys, edat fins a la qual, s´els prohibeix el consum d´alcohol i tabac, m´entre el dret a avortar que és un tema tan seriós i delicat, se´ls hi permet fer-ho de manera lliure i incontrolada, i que passarà desapercebuda als pares en la majoria dels casos. Una decisió que promou i impulsa la ministre per la Igualtat Bibiana Aído des de fa temps, com la cosa més normal i sense cap mena d´escrupols, i que considera que un fetus de 13 setmanes no és un ser humà. No és un ser humà ni ho serà mai, aplicant la llei que ella promou. A demés si veies una ecografia d´un fetus d´aquets termini de temps, s´adonaria que a les 13 setmanes ja te tota la forma d´un humà i científicament també, tot el potencial de ser-ho.

Ara s´hi ha afegit la ministre de Sanitat i política Social Trinidad Jiménez, donant impuls la venta sense recepta medica de la píndola del dia desprès, sense cap límit de edat, el que hem de considerar com una aberració i una gran irresponsabilitat, perquè implica estar jugant amb la salut de la dona i en concret de les adolescents. Un decisió encoberta amb la justificació de que així es reduiran els avortaments, quan el que produirà serà tot l´efecte contrari. El que passa, es que seran avortaments emmascarats, sense control mèdic ni dels pares ni tampoc estadísticament, la qual cosa me sembla molt greu.

La ministre Trinidad Jiménez diu que la píndola no es una anticonceptiu i que tampoc es un avortiu, lo qual no es veritat. Es un avortiu camuflat, ja que no permet saber si s´ha començat un embaràs o no. I si no vol dir que la píndola es avortiva, potser li haurem de dir, que és una mena de purgant, per matar i fer net tot inici de vida que hi pugui aver-hi, eliminar-la i expulsant-la pel WC, perquè aquesta és pura i vertadera realitat i que no li doni més voltes.

Avortament lliure i píndola del dia desprès, no son solucions, sinó complicar mes les coses, agreujant els problemes que, conduiran sense cap dubte a augment important dels avorts, ja que no hi haurà cap control embarassos no desitjats. Molts seran interromputs pels efectes de la píndola la qual no deixa de ser molt preocupant. Perquè, i ho em de ben remarcar, s´esta jugant sobre tot amb les adolescents i amb la seva salut, que queda fora tot control i atenció mèdica.

Estem a demés, davant dues decisions ministerials, que son un atemptat contra el dret a la vida. Dret a la vida que contempla la Constitució Espanyola i que diu textualment en l´article 15 secció primera:” Tothom te dret a la vida i a la integritat física i moral…” Dret que comença o ha de començar, a partir del mateix moment de la concepció, estat més fràgil de la condició humana amb dret al seu desenvolupament evolutiu natural.

També es una decisió totalment contraria a la Declaració Internacional dels Drets Humans que diu en l´article 1er: “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets. Son dotats de raó i de consciència i cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat ». Un dret que a per néixer lliure primer s´haurà d´otorgar. I seguint amb els Drets Humans article 3er que diu : « Tot individu te dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona ». Individu que adquireix aquest dret, en el mateix moment de ser concebut.

Si englobem el dret a la vida en el seu inici, pot ser haurem de recomanar als nostre governats, que repassin la nostre “Constitució” i la “Carta dels Drets Humans” abans de prendre i executar les seves decisions, ja que les dues ministres amb les seves propostes, estan arremetent descaradament contra el dret principal que és el de la vida.

Dir-los també, que la disminució d´avortaments no vindrà aplicant aquestes mesures que proposen, sinó a partir d´una informació i educació sexual seriosa - sobre tot educació -, que es el que haurien de proposar i tenir mes en compte.

Una educació responsable i, a la responsabilitat, si que pot repercutir en la disminució d´embarasos no desitjats i, a la vegada també dels avortaments. Una educació sexual adequada per a cada etapa i edat escolar. Una educació que ha de permetre en arribar a la adolescència, tenir les coses ben clares, conèixer els anticonceptius; avantatges i desavantatges, tenir clar també que no son eficaços al cent per cent, i que practicar el sexe es esposar-se a un embaràs, que de pruduir-se s´ha d´assumir amb tota responsabilitat i amb totes les conseqüències. La educació sexual s´ha de presentar com un valor en si mateix i no com un producte més de consum que és el que s´està potenciant ara des dels ministeris esmentats

Si el mateix interès i esforços que te el Govern en dur endavant aquestes dues iniciatives, el dediques a fomentar una bona educació com cal, potser es guanyaria més punts i confiança.

Toni Olives Camps

1 comentario:

  1. Publicat en el Diari Menorca.
    Diumenge 24 de maig 2009

    ResponderEliminar