domingo, 13 de diciembre de 2009

"llegeix la Paraula"


Dia 14. Jesús entrà en el temple i ensenyava… Els grans sacerdots i notables del pobles li preguntaren:”¿Amb quina autoritat actues així?” (Mt 21,23-27).

No entenien que la seva autoritat venia de Déu. I nosaltres ho entenem?

Dia 15. Jesús els diu: ”Us dic en tota veritat que els publicans i les dones de mala vida us passen el davant cap el Regne de Déu”.(Mt 21,28-32).

Molt sovint jutgem sense coneixement. Déu coneix el cor de cadascú, situacions i necessitats.

Dia 16. Jesús els respongué:” Aneu a anunciar a Joan el que heu vist i el que heu sentit dir: els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten els morts ressusciten, els desvalguts senten l´anunci de la Bona Nova”.

(Lc 7,19-23).

On el treball social va en detriment dels més desvalguts i necessitats. On es treballa per dignificat la vida humana. És fa present la Bona Nova de L´Enageli.

Dia 17. Jacob va ser pare de Josep, l´espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, anomenat Messies”(Mt1,1-17).

Jesús Fill de Déu però fet humà com nosaltres. Arrelat i present dins la nostre història.

Dia 18. “La verge tindrà un fill i li posaran Emmanuel”, que vol dir Déu és amb nosaltres. Josep es despertà i prengué Maria per esposa. (Mt 1,18-24)-

Tot i que els Evangelis no parlen gaire de Josep, ell és per nosaltres un exemple d´home de fe.

Dia 19. L´angel digué: ”No tinguis por Zacaries: Déu ha escoltat la teva pregària. Elisabet, la teva esposa, et donarà un fill i li posaràs el nom de Joan...” (Lc 1,5-25).

Avegades tenim por, ens costa creure, dubtem... ens cal refiar-nos sempre de Déu. Si som obra de les seves mans, res de mal ens pot passar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario