jueves, 20 de enero de 2011

AMB SES MACES DE ROMPRE...

Publicat en el Diari Menorca 20/01/2011
Toc d’alerta!
La recuperació des Camí de Cavalls, ens va produir una gran satisfacció, a tots aquells que estimem Menorca, a tots els qui estimem la natura. Record quan anys enrere, com els propietaris dels llocs, per on passava el Camí de Cavalls , el marcaven amb emblanquinats de calç per les parets, roques o les soques dels arbres. Els pagesos l’eixermaven cada any, esporgant ses branques de ses mates i tallant es esbarzers, mantenint sempre camí amb un estat òptim per anar a caminar.
Amb la arribada del turisme i el boom de sa construcció, molta gent abandonà el camp per anar a fer de manobre i, el Camí de Cavalls va començar a ser descuidat, alguns itineraris desaparegueren degut a l’expansió de les urbanitzacions costeres... Un camí en que, en deixar d’eixermar-lo, la mateixa vegetació el va enverdir obstaculitzant els pas i fent-lo quasi be desaparèixer.
Es per això que, desprès de molts esforços i tira i afluixes per motius d’expropiació, i recuperació de trams perduts, que quan es va recuperar de bell nou aquest sender d’ús públic, va ser motiu de gran satisfacció per els menorquins, amants de la natura i de la nostre Illa. Recuperaven un patrimoni que ens pertany i ara el que cal, és tenir-ne cura, amb un manteniment de neteja com es mereix.
Un cosa es el manteniment de neteja i l’altre, es la manera desmesurada de com en alguns trams l’estan eixamplant i destrossant, d’una forma preocupant. És el cas de l’itinerari entre Punta Prima i Alcaufar en que, a cops de picot o picassa, s’estan rompent les roques per anivellar el terreny, rompent tot l’encant natural del camí, unes roques que endemés no causaven cap destorb, ja que és un indret molt planer. Endemés les roques serveizen per aturar sa terra, quan cauen fortes pluges, i eviten de que es produeixin ser gais.
Un altre itinerari de camí que ha patit una desmesurada manipulació és, entre sa Mesquida i es Macar de Binillautí. Allà hi he anat metro en ma i, hi ha llargs trams que m’adeixen 3 metres d’amplada, per lo que m’estic demanant: És que volen convertir el camí amb carretera? Hi ha una guia de Camí de Cavalls, molt ben editada per cert- , on hi ha unes normes de conservació, que hauríem de tenir molt en compte.
El Camí de Cavalls és un sender que esta concebut, per anar a peu, en bicicleta o a cavall, però a n’és pas que anem, vull creure que prest hi veurem algun tot terreny... Cada tros del Camí de Cavalls te el seu encant, uns trams més planers, d’altres més costeruts, amb un relleu atractiu si es manté el seu estat natural, que no hem de permetre que el destrossin de cap manera. Si estimem Menorca, si estimem el Camí de Cavalls, si estimem el nostre entorn natural, respectem-lo i denunciem qualsevol agressió contra aquest sender, que ens permet gaudir de la bellesa de la nostre Illa.
Toni Olives Camps

No hay comentarios:

Publicar un comentario