sábado, 21 de mayo de 2011

Prioritats...

Publicat en el Diari Menorca 20.05.11

APOSTAR PER LA CULTURA
A vegades me pregunto quins criteris i prioritats es fan prevaler, a l’hora de distribuir els pressupostos, partides o subvencions, des de les nostres Institucions Municipals, Consell Insular, Govern Balear, Ministeris... Entenc que hi predomini l’acció social, i ho aplaudiré si es fa així. Però quin lloc ocupen els pressuposts, a l’hora concedir subvencions o ajuts? O, quin pressupost es destina per exemple a les festes populars o els esports? I a l’ensenyament i la cultura...?
La cultura en general, es queda a la cua de moltes altres activitats i això ho demostra el retall de les subvencions de les nostres institucions insulars, que rep l´Ateneu de Maó i, que s’han vist retallades per la meitat, posant aquesta institució cultural, amb una situació critica de subsistència.
L’any 1905, un grup d’intel•lectuals, posen en marxa l´Ateneu de Maó, com a institució cultural, que ha perdurat fins avui, o sigui fa 106 anys. La vida ateneista ha influït se’ns dubte al llarg de tantes dècades, en el marc cultural dels maonesos i dels menorquins en general i, és pot dir que un referent cultural per excel•lència.
A l’assemblea general extraordinària de passat dia 11 de maig, el President d’aquesta entitat cultural, José Antoni Fayas, exposava la situació actual amb nombres negatius, una situació que és molt preocupant, el que en hauria de fer pensar, a quin lloc situem la nostre cultura. Davant aquesta situació es va acordar per unanimitat, augmentar ses quotes dels socis fins a 9 € mensuals, el que representa un increment del 50 % damunt el que ara estaven pagant. Seria d’agrair, que les institucions fessin el mateix, enlloc de fer-ho justament a l’inrevés disminuint les seves ajudes un 50%. Almanco que enguany no davallin més. Si la societat civil aposta per la cultura, me sembla que les institucions amb més raons torno a dir, n’haurien de prendre exemple.
L’Ateneu a part de les aules de música amb 90 alumnes, dibuix i pintura 60 alumnes; grup de lectura de joves i adults, cursos de fotografia... disposa de biblioteca a disposició des públic, hemeroteca diaris local i nacionals, fonoteca on s’enregistra des de 1981 conferències, taules rodones etc. Dins l´Ateneu hi ha a més a més el Grup Filharmònic, el grup Filatèlia i Numismàtica, el Cine Club... tots els amb molta activitat.
Al llarg de l’any s’imparteixen interessant cicles de conferències, les tertúlies puntuals de cada dimarts; es fan exposicions, convocatòries de premis... Assistir a qualsevol conferència i trobar-te amb el saló d’actes al complert; veure la fidelitat dels contertulians a les tertúlies o, quan trobes per les escales al•lotes i al•lots que van alegres perfeccionar el gust per l’art que volen perfeccionar, és un motiu de goig i que demostra que l´Ateneu esta viu i que no el podem deixar mori de cap manera.
Voldria fer també una crida a aquelles entitats privades que aprecien de debò la cultura, perquè sàpiguen que poden apostar i actuar com responsoris, tenint en compte que les seves aportacions, tenen compensació fiscal d’un 35 %. Penso que la prioritat per la cultura i la continuïtat del Ateneu, hauria de ser l’aposta que féssim tots, per sobre de qualsevol altre activitat, d’oci, esportiva o de festes o qualsevol altre. Postra per la cultura, és apostar per el futur...!

Toni Olives Camps


No hay comentarios:

Publicar un comentario