domingo, 22 de noviembre de 2009

llegeix “la Paraula”

Dia 23. Els rics portaven ofrenes a la sala del tresor. Un viuda hi tirà dues monedes. Jesús els digué: “Aquesta viuda a donat més que tots... A donat tot el que tenia per viure.

(Lc 21,1-4).

Donar tot el que necessiten per viure, és fer-nos iguals amb els més dèbils, amb els més necessitats. ¡És el que feu Jesús!

Dia 24. Jesús digué: “Estigueu alerta, i no us deixeu enganyar, perquè vindran molts que s´apoderaran del meu nom”. (Lc 21,5-11)

Apareixen nous líders religiosos, moviments, sectes... amb missatges seductors per treure beneficis. Per sotmetre i confondre la gent. Jesús no sotmet a ningú. Respecta la llibertat de l´home.

Dia 25. Jesús digué: “Se us enduran detinguts, us perseguiran... sereu acusats de portar el me nom. Serà una ocasió de donar testimoni”. (Lc 21,12-19).

Els cristians no sempre som ben vistos, destorbem, ens critiquen, ens fan burla... És la nostre ocasió i oportunitat de donar testimoni més que mai.

Dia 26. Llavors veuran venir el Fill de l´home, amb gran poder i majestat. Quan tot això comenci a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats”.

(Lc 21,20-28).

“Mantenir el cap ben alt”, la nostre dignitat integral com a humans, davant Déu, conscients d´haver estat alliberats per Criat.

Dia 27. En primavera els arbres treuen brotada, s´acosta l´estiu. Igualment quan vosaltres veureu això, sapigueu que el regne de Déu és a prop”. ( Lc 21,29-33).

Amb Jesús va començar el Regne de Déu enmig nostre. A nosaltres ens toca fer-lo fructificar i donar-li continuïtat.

Dia 28. Que l´eccés de menjar i beure i la preocupació dels negocis no afeixugués el vostre cor”. (Lc 21,34-36).

Les preocupacions pels bens materials, per tenir i consumir, sovint coses innecessàries. Fa que no tinguem prou hores en la agenda, sense temps per a nosaltres, pels germans, per Déu... Mirem de no tenir la agenda tan plena.

Toni Olives

No hay comentarios:

Publicar un comentario