domingo, 29 de noviembre de 2009

llegeix "la Paraula"


Dia 30. Jesús veié dos germans Simó Pere i Andreu tirant el filat a l´agua i els digué: “Veniu amb mi, i us faré pescadors d´homes” ( Mt 4,18-22 ).

També ens crida a nosaltres. Li prestem atenció...

Dia 1. Jesús ple de l´Esperit sant, digué: “ Us enalteixo Pare del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i els entesos”. ( Lc 10,21-24 9.

És amb humilitat i senzillesa que ens penetra el missatge de Jesús.

Dia 2. Jesús ordenà que la gent s´assegués a terra, prengué els set pans amb els peixos, digué l´acció de gràcies, els partí, en donava els trossos als deixebles, i ells en donaven a la gent”. ( Mt 15,29-37).

El gest de Jesús és de compartir. Si tot fos ben compartit, ningú patiria necessitat. En som conscients d´això?

Dia 3. Jesús digué als seu deixebles: “ No entrarà al Regne de cel tothom qui em diu: Senyor, Senyor,; hi entraran només els qui coneixen la voluntat del Pare del cel”.

( Mt 7,21.24-27 ).

La voluntat del Pare del cel, la coneixem a traves del coneixement i el seguiment de Jesús.

Dia 4. Dos cecs seguien Jesús to cridant: “ Fill de David, apiadeu-vos de nosaltres” Jesús els tocà els ulls tot dient-los “ Que es faci com heu cregut “. I recobraren la vista.

(Mt 9,27-31 ).

En totes les curacions que du a terme Jesús, sempre hi destaca la importància de la fe.

Dia 5.esús cridà els dotze i els digué: “Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. No heu pagat res per rebre aquest poder; doneu-ho també sense pagar”.

( Mt 9,35-10,1.6-8).

Com bons seguidors de Jesús, em d´actuar com ell actuava.

No hay comentarios:

Publicar un comentario