miércoles, 14 de octubre de 2009

començar el dia en bon peu

Jesús els digué: “ Ai de vosaltres, fariseus, que pagueu a Déu el delme fins hi tot de la menta, de la ruda, i de qualsevol llegum, però us passa per alt la pràctica de la justícia i de l´amor de Déu”. ( Lc 11,42 ).

No te cap valor pagar els impostos, donar almoines, col.laborar en campanyes puntuals contra la misèria i la fam. Si el que fem, no va acompanyat d´un amor desinteressat i gratuït, vers els altres.

Toni Olives

No hay comentarios:

Publicar un comentario