jueves, 29 de octubre de 2009

començar el dia en bon peu

Jesús que tenia al davant un hidròpic, preguntà als entesos en la Llei i als fariseus: “¿ És permès o no de curar en un dia de repòs? “. Ells no van respondre. Aleshores Jesús prengué la mà d´aquell home, el va curar i el va fer sortir. Desprès els digué: “ Si el vostre bou o el vostre fill es queia en un pou un dia de repòs, ¿qui de vosaltres no l´en trauria tot seguit?” I no sabien què contestar-li. ( Lc 14,1-5).

Per Jesús, la salut tant del cos com de l´esperit; la dignitat de les persones, esta per damunt de tota llei religiosa o civil. Les practiques religioses si estan mancades d´amor, son pur teatre.

Hi ha una llei que esta per damunt de tot altre, ¡ és la llei de l´amor !

A els mestres de la llei els deixà desarmats, sense paraula, ¿ i a nosaltres ?

Toni Olives

No hay comentarios:

Publicar un comentario