sábado, 17 de octubre de 2009

començar el dia en bon peu


Jesús digué als seu deixebles: “ Us asseguro que tothom que em reconegui davant els homes, el Fill de l´home el reconeixerà davant els àngels de Déu “. (Lc 12,8-9 ).

El nostra testimoni cristià, a de ser present, onsevulla que ens trobem. No podem ser cristians dins un cercle tacat, sinó en una espiral oberta al mon.

Toni Olives

No hay comentarios:

Publicar un comentario