sábado, 9 de enero de 2010

CREIXER EN FAMILIA

Els Pares: primers mestres i testimonis en la fe

Tots els pares volem una bona formació i educació pels nostres fills, perquè el dia de demà, siguin persones madures i responsables. Aquesta educació, no l´hem de delegar i responsabilitzar només, a escoles i comunitats parroquials, sinó que és en primer lloc responsabilitat dels pares, sobre tot en quan a catequesi i transmissió de la nostre fe. Es diu en molt encert que, “els mestres ensenyen i els pares eduquen”, no sé si ho fem, però tocaria ser així.

Els pares però som, - hauríem de ser -, qualque cosa més que mestres... som,- és necessari que siguem -, els primers catequistes per els nostres fills, els vertaders testimonis de fe, els primers evangelitzadors.

És en el si de la llar familiar on s´aprenen a viure els valors, on es comença o s´hauría de començar la primera iniciació cristiana. Iniciar els nostres fills a la pregària i a viure els valors cristians.

Els infants ens imitem, fan allò que ens veuen fer a els adults, és per lo tant important el nostre testimoni cristià davant els nostres fills. Som els pares els primers que hem d´iniciar-los a la fe, perquè desprès, perquè despresa traves de la comunitat parroquial i la catequesi, la puguin madurar i personalitzar.

És la comunitat parroquial el lloc adequat i preparat, per impartir la catequesi, donat suport i continuïtat al inici rebut dins la família. Serà convenient que reflexionem seriosament, com vivim els adults la nostre fe. Quin testimoni en donem i quina és la nostre escala de valors... Parlem de Déu als nostres fill? Els ensenyem a pregar i preguem amb ells? Tenim a ca nostre, símbols cristians amb els que ens sentim identificats, que ens poden ajudar a parlar de Jesús? Tenim a cas la Bíblia, la coneixem, la llegim...?

Els pares cristians no ho som pel fer de anar a missa els diumenges, ho som en tant que vivim o intentem viure l´Evangeli, vivint a l´estil de com vivia Jesús.

No ens podem de conformar en portar els infants a la catequesi, perquè la catequesi és una formació que ha de ser permanent; vull dir que pel nostre creixement en la fe els pares ens hem de procurar una formació cristiana continuada... grups d´estudi de la Bíblia, escola de Teologia, Catequesi Familiar o de Adults, grups de Matrimoni o de Revisió de vida. La fe no la podem viure sols, sinó en grup, en comunitat.

Per ser testimonis en la fe, hem de viure la fe dins la nostre llar, dins la nostre comunitat parroquial, amb la nostre presencia enmig del mon. Perquè la família continuí sent el pilar i fonament de la nostre societat actual, vivint els valors cristians cm pertoca.

Toni Olives Camps

Secretariat Diocesà per la Família

1 comentario:

  1. FULL DOMINICAL Nº 1334 27 DESEMBRE 2009
    FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

    ResponderEliminar