viernes, 25 de septiembre de 2009

LLIBERTAT D´EXPRESSIÓ ¡ SÍ ! FALTAR AL RESPECTE ¡ NO !

És molt lloable que gaudim de llibertat d´expressió. Però aquesta llibertat no ens eximeix, de ser responsables, respectuosos i educats amb els altres, cultivant el llenguatge i les formes de comunicació que emprem.

Es diu que, “ la llibertat d´un acaba, on comença la de l´altre “, pel que em de sabre distingir, on està el nostre límit.

Quan fem us de la llibertat d´expressió, tant des de l´art, com de qualsevol altre medi, escriptura, paraula etc. Hem de prendre consciència de que el que expressem , te uns destinataris que han de merèixer sempre el nostre respecte.

Hi ha una regla d´or, que penso que no hauríem de perdre de vista, “tracte els altres, com tu voldries que et tractessin “. És ben clar, el que no vulguis per tu, no ho vulguis pels altres. És una regla que si la posessin en pràctica, moltes coses anirien millor.

La llibertat d´expressió per lo tant, l´hem de mantenir dins uns límits. Son els que no ens permeten ofendre, ferir sentiments i sensibilitats, ni tractar els altres amb desprèci.

Abans d´emprar un llenguatge grotesc i despectiu vers els altres. Possem-nos dins la pell dels receptors, com si nosaltres fóssim els qui rebem el missatge.

Penso que és sa, ser capaços de riu-res dún mateix; però, considero de mal gust el riu-r´es dels altres, sobre tot si no els tenim davant.

En educació i cultura, anem un poc ressagats, amb la resta de la Comunitat Europea. Però si no ens hi esforcem i cultivem les nostres formes, seguirem empitjorant.

S´ha de corregir el llenguatge dels medis de comunicació. Els debats televisius sobre tot dels polítics, tenen molt que desitjar en les formes, sense aportar mai solucions; simplement fan espectacle. Televisió, radio i premsa, haurien de ser elements educatius. En aquest moment però, el que aporten molt sovint és lo contrari.

Hi a la gent que ens representa políticament dir-lis què: hauran d´aprendre a ser més responsables i respectuosos amb l´electorat, si volem seguir mereixent, la seva confiança.

Vivim dins una societat plural, on ens relacionem diversitat de cultures, ideologies i religions, totes respectables menys aquelles que, es guien pel pensament únic i el fanatisme, que mai condueixen a l´equilibri i la bona convivència.

Toni Olives Camps

No hay comentarios:

Publicar un comentario