viernes, 1 de julio de 2011

Paraules i fets


AL SERVEI DEL POBLE

S’ha produït un canvi que ha sorprès a un i altres... fa massa temps que les coses no van be, i la gent esta cansada. Son temps difícils i problemàtics que necessiten d’urgents solucions, sense que clapeixin els de sempre, els que estan en inferioritat de condicions. Cal buscar solucions a l´atur, cal revisar la qualitat de l’ensenyança, dels serveis sanitaris; al transport aeri, els serveis turístics. Accés a la vivenda, donar oportunitats al jovent, recolzar la agricultura i ramaderia, etc. etc.
Ha arribat el moment de fer les coses be i, els politics de torn n’han de ser conscients i vull creure que ho son, i per lo tant hauran d’actuar en conseqüència, coherents amb els càrrecs que els hi ha estat confiats. Del Sr. Bauzá he sentit paraules que no havia sentit mai d’un polític com: “ las cosas en la calle estan dificiles”, los ciudadanos “esperan mucho de nossotros” o, “vocación de servicio”. Paraules que demostren que el Sr. Bauzá te consciencia almanco, de la responsabilitat que se l’hi ha atorgat i de les necessitats urgents que ha dins l’entramat social, de quina ha de ser la seva tasca a dur a terme. Per lo tant no pot defraudar el poble, haurà de buscant prioritats i actuant amb sentit comú, politiques que hauran de seguir els consells i els ajuntaments.
Un bon polític i amb vocació de servei, no pot buscar treure cap profit personal o de partit, sinó, que amb la seva bona gestió, el profit ha d’anar encaminat al benestar de tots els ciutadans, per lo que no basten les bones paraules i bones intencions, sinó els fets i els resultats.
Insistiré una vegada més amb les frases que m’han dut a fer aquest escrit, degut a la importància que tenen. Paraules com saben que van per vostès i que convé les tinguin sempre molt pressents. Per vostès els politics que just acaben de estrenar càrrecs... el pols dels problemes i necessitats dels ciutadans l’han de palpar al carrer, mes que rere la taula del despatx. Els ciutadans de debò, esperen molt de vostès i, un bon polític ho ha de ser per vocació i estar al servei del poble o no serà mai un bon polític... Tots esperem que si tinguin cales les prioritats, i que siguin capaços de fer la feina ben feta.

Toni Olives Camps

No hay comentarios:

Publicar un comentario